plno informácií - len ich dešifrovať

plno informácií - len ich dešifrovať