Hermes v okrídlenej prilbe na priečelí domu

Hermes v okrídlenej prilbe na priečelí domu