Čo je pravda? Dá sa k nej dopracovať? Ovplyvní poznanie pravdy môj život?

Ak nepoznáme pravdu o sebe, o svojom pôvode, o svojom určení a o svojej budúcnosti, žijeme v tme. Nevieme, kto sme, na čo sme sa narodili, aký zmysel má pracovať, zakladať si rodinu, snažiť sa o čokoľvek ...

Biblia nám hovorí, že Boh je Pravda. Ak je to tak, potom jediný zmysel nášho života spočíva v tom, aby sme tohoto Boha spoznali, ak je to vôbec možné. 

Ale za pokus to stojí ...

________________________________________________________________________

 

Je to skutočné?