Ženy v sebe uchovávajú a nosia živú DNA každého muža, s ktorým sa kedy milovali

28.07.2018 11:01

Podľa novej štúdie Univerzity v Seattle a výskumného centra pre výskum rakoviny, ženy v sebe uchovávajú a nosia živú DNA každého muža, s ktorým mali pohlavný styk.

Štúdia, ktorá neúmyselne objavila prekvapivé informácie, sa pôvodne snažila zistiť, či ženy, ktoré boli tehotné a čakali syna, môžu mať väčšiu predispozíciu k určitým neurologickým ochoreniam, ktoré sa vyskytujú častejšie u mužov.

Keď však vedci odobrali ženský mozog a začali ho analyzovať, štúdia začala naberať celkom iný smer. Ako sa totiž ukázalo, ženský mozog je ešte tajomnejší, než sme si predtým mysleli.

Štúdiou sa zistilo, že mozgy žien v sebe často prechovávajú „mužský mikrochimerizmus“ (mikrochimerizmus Mc) alebo inými slovami, vo svojom mozgu majú prítomnú mužskú DNA, ktorá pochádza od iného jedinca.

Táto DNA je geneticky odlišná od všetkých ostatných buniek, ktoré tvoria zvyšok organizmu ženy.

Predmetná štúdia tvrdí, že „v mozgu 63 % testovaných žien (37 z 59) bol uskladnený mužský mikrochimerizmus. Samčí mikrochimerizmus bol prítomný v mnohých oblastiach mozgu.

Takže 63 % žien vo svojom organizme prenáša mužské bunky DNA, ktoré žijú v ich mozgu. Je zrejmé, že vedci chceli vedieť, odkiaľ pochádza DNA muža.

Chce sa niekomu hádať, ako sa to môže stať? Od otcov žien? DNA otca ženy sa spojí s DNA matky ženy a vytvorí jedinečnú DNA ženy. Takže odkiaľ by mohla pochádzať mužská DNA v mozgu ženy?

Výskumníci zúčastnení na štúdii sa domnievali, že najpravdepodobnejšou odpoveďou je to, že všetka mužská DNA, ktorá bola nájdená ako žijúca v ženskom mozgu, pochádza z jej tehotenstva, keď žena čakala syna.

To bol bezpečný, politicky korektný predpoklad. Toto však vedci odmietali. Dôvodom bolo to, že keď vykonali autopsiu mozgu žien, ktoré nikdy neboli tehotné, nieto že by boli ešte očakávali mužského potomka, STÁLE našli mužské DNA v ženskom mozgu.

Toto mužské DNA dokonca prevažovalo nad ženským DNA.

To bol ten bod, keď vedci naozaj vôbec netušili, čo sa deje. Boli z toho úplne zmätení a preto zozbierali všetky svoje vedomosti a rozhodli sa, že tieto zvláštne zistenia utaja, nič nebudú vysvetľovať.

Usúdili, že najlepšie bude, keď dôkazy skryjú až do tej doby, kým nepochopia, ako sa toto môže stať. Uvedené zistenia porozkladali a poschovávali do rôznych menších čiastkových štúdií a článkov.

Keď ich zozbierate, preletíte nimi a poskladáte si útržkovité informácie, nájdete to usvedčujúce vyjadrenie, ten jeden riadok, ktorý zruší celú túto hru a presne vysvetlí, odkiaľ tieto mužské DNA bunky pochádzajú.

Čoho sa tak veľmi boja?

Závery: Mužský mikrochimerizmus nebol zriedkavý u žien bez synov. Okrem známych tehotenstiev, iné možné zdroje mužského mikrochimerizmu zahŕňajú nerozpoznané spontánne potraty, zmiznuté mužské dvojča, staršieho brata preneseného materskou cirkuláciou alebo pohlavným stykom.

Mužský mikrochimerizmus bol významne častejší a hladiny DNA boli vyššie u žien s indukovaným potratom než u žien s inými históriami gravidity. Je potrebné realizovať ešte ďalšie štúdie, aby sa dal určiť špecifický pôvod mužského mikrochimerizmu u žien.

Podľa vedcov sú teda možnými zdrojmi výskytu mužských DNA buniek, ktoré žijú v ženských mozgoch nasledovné:

  • potrat, o ktorom žena nevedela
  • mužské dvojča, ktoré zmizlo
  • starší brat prenášaný materskou cirkuláciou
  • pohlavný styk

Vzhľadom na skutočnosť, že 63 % žien má vo svojom mozgu mužské DNA bunky, ktoré sa nachádzajú vo výbežkoch ich mozgu, ktorá z uvedených možností je podľa vášho názoru najpravdepodobnejším zdrojom mužského DNA v mozgu ženy?

Prvé tri možnosti sa vzťahujú na veľmi malé percento žien. Nemohlo by sa to týkať 63 % žien. A štvrtá možnosť? To je oveľa pravdepodobnejšie.

Odpoveďou je číslo 4. Sex.

To má však pre ženy veľmi závažné následky. Každý muž, z ktorého žena do svojho tela absorbuje spermie, sa stáva jej živou súčasťou po celý zvyšok jej života.

Ženy, ktorým bola v rámci tejto štúdie vykonaná autopsia, boli už staršie. Niektoré z nich nosili vo vnútri svojho organizmu žijúcu mužskú DNA už dlhšie než 50 rokov.

Spermia je nažive. Spermia je živá bunka. Keď sa dostane do tela ženy, pláva a pláva, až kým nenarazí hlavou o stenu. Potom sa prilepí a zaborí do tela ženy.

Ak sa to udeje v ústach ženy, pláva a šplhá sa do nosných dutín, vnútorného ucha a za oči ženy. Vtedy sa zavŕta. Potom sa to začne. Vstupuje do krvného obehu a zhromažďuje sa v mozgu a chrbtici.

Je to niečo, ako zo sci-fi filmu. Stáva sa to súčasťou teba a už nikdy sa toho nemôžeš zbaviť. Len teraz začíname chápať plnú moc a dôsledky sexuálneho styku.

Spracoval: Badatel.net