Zánik Sodomy

01.12.2018 19:50

ALBUQUERQUE - Pred 3700 rokmi nad Mŕtvym morom explodoval prehriaty asteroid a jeho výbuch zničil okolité mestá. Medzi ne podľa všetkého patrí aj mesto s názvom Tall el-Hammam, o ktorom vedci tvrdia, že je biblická Sodoma z knihy Genezis.

Archeológ a výskumník z univerzity Trinity Southwest v Novom Mexiku, Philip Silvia, hovorí, že masívny meteorický výbuch na severovýchodnom okraji Mŕtveho mora vytvoril kráter široký 25 kilometrov. Dnes sa toto územie nazýva Middle Ghor. Počas minulotýždňového stretnutia amerických škôl v rámci orientálneho výskumu Silvia odhalil zaujímavú informáciu. Týkala sa práve Middle Ghoru, konkrétne výkopov realizovaných v piatich strediskách tejto oblasti. Výkopy dokázali, že oblasť existovala približne 2500 rokov. Na konci doby bronzovej región utrpel kolektívny kolaps. Prieskumy odhalili pozostatky ďalších 120 osád v Middle Ghore, pričom s najväčšou pravdepodobnosťou boli všetky vystavené dôsledkom pádu asteroidu. 

Silvia hovorí, že zrúcaniny mesta Tall el-Hammam, ktoré on spolu so svojím tímom skúma už trinásť rokov, poskytuje najdôležitejšie predbežné dôkazy o meteoroch s nízkou nadmorskou výškou. Hammam má vyvýšenú akropolu, na ktorej bol postavený palácový komplex. Dosahoval plochu približne dvesto metrov štvorcových, išlo teda o malé kráľovstvo na okraji Jordánu. "Mesto bolo založené v štvrtom tisícročí pred naším letopočtom, najmenej tisíc rokov sa mu darilo v poľnohospodárstve. Na začiatku tretieho tisícročia p.n.l. došlo k narušeniu mieru v regióne, čo viedlo k tomu, že obyvatelia Tall el-Hammam postavili impozantný obranný systém, ktorý zahŕňal mestskú kamenno-bahennú hradbu," uvádzajú vedci.

Podľa nich toto malé kráľovstvo spolu so susediacimi mestami v polovici doby bronzovej utrpelo fatálnu kalamitu. Zatiaľ čo mestá na západe, ako Jeruzalem či Hebron, a východe, ako Rabbath-Ammom alebo Nebo, existovali aj v neskoršom období doby bronzovej, mestá a dediny Jordánskej časti už nie. 

Silvia vysvetľuje, že nárazová asteroická vlna spôsobila vznik cunami v Mŕtvom mori, ktorá zaplavila kedysi mimoriadne úrodnú pôdu. Tí, ktorí z 50-tisícovej populácie prežili, boli nútení z oblasti odísť. V dokumente, ktorý archeológ publikoval spolu so Stevenom Collinsom, sa píše, že mesto Tall el-Hammam je vlastne známou biblickou Sodomou. "Fyzické dôkazy existencie Tall el-Hammamu a okolitých miest dokazujú priebeh deštruktívnej a tepelnej udalosti, ktorá sa opisuje aj v knihe Genezis o Sodome. Vzorky pôdy a popolu z Tall el-Hammam dosvedčujú zničenie úrodnej pôdy a jej soľnú kontamináciu vodou z Mŕtveho mora, ktorá zabránila vývoju plodín a rastlín celé stáročia po udalosti," stojí v štúdii.