Vzkriesený policajt

04.01.2017 11:16

Úryvok:

Cítil jsem se tak, jako kdybych byl normálně při vědomí. Začal jsem pozorovat věci svýma očima. Začal jsem všechno pozorovat jakoby shora. Můj duch ze mě vyšel a pozoroval moje tělo. Lékaři v bílých pláštích se kolem mě shromáždili. K mému tělu bylo připojeno velké množství přístrojů. Lékaři se snažili můj stav stabilizovat; běhali všude okolo, ale nepomohlo to.

Pak jsem začal stoupat vzhůru k nebi. Země se stala menší a menší. Stala se tak maličkou, až nakonec úplně zmizela z dohledu. Po celý čas toho letu jsem slyšel neustálý hvízdot v uších. Ocitl jsem se na velmi neobyčejném místě, které bylo tak osvěcující, že jsem se začal cítit velmi dobře. Uviděl jsem zlaté schodiště, které zářilo nádherným jasem. To schodiště bylo velmi široké. Po každé straně bylo zlaté zábradlí, které bylo po celé délce lemováno okřídlenými anděly v bílých rouchách se zlatými pásy. Měli bílé vlasy, jejich tváře svítily jako blesk a jejich oči byly jako dvě lucerny. Jejich ruce i nohy měly barvu zářivé mědi. Okolo schodů a pod schody stálo veliké množství andělů, kteří křídla neměli. Všichni andělé zpívali žalmy v jazyku, kterému jsem nejprve nerozuměl. Až po chvíli jsem začal rozumět slovům toho žalmu. Zpívali: „Hoden jsi, Pane, veškeré slávy a chvály. Ty, Pane, jsi stvořil nebesa a zemi. Ty jsi hoden naší chvály!“

Celú knihu si môžete stiahnuť tu: VZKŘÍŠENÝ POLICISTA.pdf 

Cítil jsem se tak, jako kdybych byl normálně při vědomí. Začal jsem pozorovat věci svýma očima. Začal jsem všechno pozorovat jakoby shora. Můj duch ze mě vyšel a pozoroval moje tělo. Lékaři v bílých pláštích se kolem mě shromáždili. K mému tělu bylo připojeno velké množství přístrojů. Lékaři se snažili můj stav stabilizovat; běhali všude okolo, ale nepomohlo to.
Pak jsem začal stoupat vzhůru k nebi. Země se stala menší a menší. Stala se tak maličkou, až nakonec úplně zmizela z dohledu. Po celý čas toho letu jsem slyšel neustálý hvízdot v uších. Ocitl jsem se na velmi neobyčejném místě, které bylo tak osvěcující, že jsem se začal cítit velmi dobře. Uviděl jsem zlaté schodiště, které zářilo nádherným jasem. To schodiště bylo velmi široké. Po každé straně bylo zlaté zábradlí, které bylo po celé délce lemováno okřídlenými anděly v bílých rouchách se zlatými pásy. Měli bílé vlasy, jejich tváře svítily jako blesk a jejich oči byly jako dvě lucerny. Jejich ruce i nohy měly barvu zářivé mědi. Okolo schodů a pod schody stálo veliké množství andělů, kteří křídla neměli. Všichni andělé zpívali žalmy v jazyku, kterému jsem nejprve nerozuměl. Až po chvíli jsem začal rozumět slovům toho žalmu. Zpívali: „Hoden jsi, Pane, veškeré slávy a chvály. Ty, Pane, jsi stvořil nebesa a zemi. Ty jsi hoden naší chvály!“