Päť a pol dňa v nebi

02.01.2017 12:29

Úryvok:

Když jsme byli v tom Novém Jeruzalému, anděl mi řekl, že tohle je místo, kde bydlí církev a dodal: „Tvůj příbytek je 700 mil směrem nahoru (1 126,54 km). Chceš se tam podívat?“ Představte si, že tam máte oči, které vidí 700 mil do dálky. Příbytky jsou před trůnem Božím ve městě, ale nejsou ve stejné výšce jako trůn, ten je mnohem výš. Pak jsme nastoupili do výtahu Ducha svatého. Tento výtah se nikdy nepoláme, je dokonalý a není to takový výtah jako výtahy tady na zemi. Sedli jsme dovnitř a stoupali jsme vzhůru k mému příbytku, až jsme se zastavili přímo před ním. Dveře mého příbytku byly z čistého zlata a byly posázeny velikými diamanty. Tohle zlato ale není jako to pozemské, je průzračné a pulsuje Boží slávou. 

Ježíš mi řekl, že tohle je můj příbytek a moje pracovna. V nebi není žádná lenost, budete tam mít práci. „Zde budeš bydlet a odtud budeš i pracovat.“ Každý tam něco dělá. Vchod do příbytku je z několikatunového diamantu a dveře z čistého zlata ozdobené všelijakým drahým kamením. Vešli jsme dovnitř, sedli si a mluvili jsme s anděly asi tak jednu pozemskou hodinu. Můj palác měl sedm pater. Průčelí bylo podobné klenbě, kterou mají některé pozemské domy. Svojí architekturou tyto nebeské příbytky trochu připomínají ty pozemské. Žádný architekt by ale nikdy nebyl schopen něčeho takového. Pozemské paláce vypadají ve skutečnosti otřesně v porovnání s těmi nebeskými. V prvním patře mého příbytku bylo něco, co se podobalo přijímací síni. V druhém patře byl nádherný obývací pokoj, který byl krásně ozdoben, a z okna bylo vidět v dálce nádherně třpytící se hory.

Je možné si lehnout, sednout a odpočívat, ale neodpočíváte proto, že jste unaveni, v nebi žádná únava neexistuje, je to Boží odpočinek. Dozvěděl jsem se, že i Bůh v nebi sedmého dne odpočívá, není to ale proto, že by byl unaven. Proto jsem tam neviděl ložnici na spaní.

Neviděl jsem tam ani kuchyň, protože v nebi se nevaří, i když všechno v nebi jsem ani zdaleka neviděl. Za to jsem tam viděl nádhernou jídelnu. V jídelně vašeho domu budete jíst ovoce a pít různé šťávy a džusy. V druhém patře byl oslňující obývák, všiml jsem si, že mě

za oknem pozorovali ptáci. Také se tam neplatí žádný nájem, takže se nemusíte bát, že nebudete moct zaplatit složenky.

Představte si pokoj celý vysázený třpytícími se diamanty. Všude bylo krásné čalounění a mramorové schody pokryté kobercem, který se leskl jakoby z čistého zlata. Také tapety byly vyrobeny z perel, diamantů, safírů a různých drahých kamenů. A když jsem vyšel na střechu

domu, mohl jsem odtud sledovat celé nebe. Z této střechy jsem mohl vidět až k branám nebe.

Jak už jsem řekl, je to proto, že v nebi můžete vidět do obrovských dálek. Také je z každého paláce vidět Boží trůn. Žádná stavba na zemi se tomuhle paláci nevyrovná. A to jsem viděl spoustu pozemských paláců. Krásně barevní ptáci se klidně posadí na střechu vašeho příbytku a pozorují vás. Nebo si vám sednou na rameno a povídají si s vámi nebeskou řečí.

 

Celú knihu si môžete stiahnuť tu: Percy Collett-PET A PUL DNE V NEBI.pdf