Odkiaľ sme?

24.08.2017 12:10

Klasická veda utrpela zase jednu porážku, s ktorou si nevie poradiť. Dlhoročné výskumy DNA, ktoré mali priniesť odpoveď na otázku, odkiaľ vlastne pochádzajú Európania, odhalili záhadu, ktorá zatiaľ nemá riešenie. V genetickej histórii súčasných obyvateľov mnohých európskych krajín je obrovská diera a takmer sa žiada povedať, že nemáme predkov, ale spadli sme odniekiaľ z nebies.

Približne pred 15 tisíc rokmi sa začala Európa pozvoľna spamätávať z poslednej doby ľadovej, ktorú odborníci označujú ako würm (podle jednej z alpských riek). Z dôvodu, ktorý nepoznáme, vtedajšia populácia lovcov a zberačov kamsi zmizla. Mohla za to nejaká epidémia? Alebo sa vtedajší ľudia nedokázali vysporiadať so zmenou klimatických podmienok, ktoré zákonite nastali potom, čo sa postupne otepľovalo? Každopádne títo "Praeurópania" ešte stačili vziať nohy na plecia, prípadne sadnúť do lodí a odplávať smer Ázia a Austrália, pretože ich DNA nachádzame u domorodých obyvateľov v niektorých oblastiach týchto kontinentov. Ale prečo práve až k austrálskym brehom, keď je to bližšie do Afriky prípadne do Ameriky?

Takže genetické informácia týchto "pútnikov" z európskej populácie mizne a na scéne sa objavuje nová civilizácia s celkom neznámym genetickým kódom. Nevieme, odkiaľ prišla a kým vlastne bola. Niektoré teórie hovoria o tom, že najskôr z juhovýchodu Európy, ale to by potom nebola neznáma, pretože by tam predsa po nej zostali nejaké stopy. Odkiaľ sa teda naši priami predkovia vzali? Že by nakoniec mal pravdu Erich von Däniken a jeho nasledovníci s tvrdením, že sa v minulosti ľudstva objavila populácia, ktorá dorazila z vesmíru a výraznou mierou ovplyvnila ďalší historický vývoj?
Každopádne v súčasnej rasovo rozjatrenej dobe sú poznatky výskumu, ktorý prebiehal pod hlavičkou mníchovského Inštitútu Maxa Plancka, pomerne výbušným zbožím. Biele miesto v našej vlastnej histórii necháva pochopiteľne i priestor k špekuláciám o tom, či európska populácia náhodou nemá nárok na výlučnosť, keď má tak tajomný pôvod. A možno práve tu je nutné hľadať odpoveď, prečo sme my v Európe, zvlášť v tej strednej, tak zúfalí z príchodu iných kultúr. To, čo býva nazývané nenávisťou, môže byť jednoducho len genetickým dedičstvom istej výlučnosti.
Zdroj: http://procproto.cz/zahady/konspirace/my-evropane-jsme-mozna-opravdu-potomky-bytosti-z-vesmiru/